Du er her

NHO får ny aktør innen sikkerhet og beredskap

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel får heretter selskap av en ny bransjeorganisasjon med godt over 200 personlige medlemmer og tett oppunder 100 medlemsbedrifter.
Av Even Rise
Publisert 14.08.2018 23:25

– Vi har en rekke felles interesser, og det er derfor viktig å stå sammen. Begge parter vil dra nytte av hverandres kompetanse. Vi skal stå sammen og blant annet påvirke forholdene som regulerer sikkerhetsbransjen generelt, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel.

Den nye samarbeidspartneren som Karlsen snakker om, er Foreningen Norske Låsesmeder (NL) som ble etablert i 1977.

Samarbeidet som nå formaliseres er et resultat av samtaler mellom partene gjennom det siste halve året.

– Vi er overbevist om at dette på sikt vil gagne sikkerhetsbransjen i Norge totalt. Det er naturlig å videreutvikle gode samarbeidsrutiner på flere områder, blant annet innen næringspolitikk, statistikk, kompetanseutvikling, myndighetskontakt og standardiseringsarbeid.

Det sier Karlsen og administrativ leder Anne Line M. Sagbakken i Foreningen Norske Låsesmeder.

Styreformann Knut Kildahl vil representere Foreningen Norske Låsesmeder i NHO Service og Handels næringsutvalg for Sikkerhet og Beredskap. Næringsutvalget ledes av Dorothy Billett (Securitas Transport Aviation Security AS). Hun har med seg nestleder Peter Wesenberg (Nokas Cash Handling), Vidar Berg (Nokas), Martin Holmen (Securitas), Viggo Skeisvoll (Sector Alarm), Heine Wang (Nokas), Kjell Frode Vik (Nokas Aviation Security), John Erik Strømstad (Securitas), Geir Wulch (Loomis Norge), Tore Staveland (Verisure), Dick Enar Hansson (Quality Security), Espen Winther Knudsen (Stanley Security), Knut Erik Melstrøm (Installasjon og teknikk/Stanley Security) og Jørn Cato Olsen (Skan-kontroll).

– Låsesmedene blir i tiden som kommer mer og mer en sikkerhetsleverandør knyttet til elektroniske produkter der låssystemene integreres – og til tider blir en styrende del av et byggs sikkerhetsløsninger. Det er derfor naturlig at bransjene jobber mer samlet på en del områder som berører alle leverandører av ulike sikkerhetsløsninger. Det gjelder enten det er manuelle, fysiske eller elektroniske sikringstiltak, sier de.

– Ved å jobbe sammen får vi en tyngre stemme som formidler hele sikkerhetsbransjens syn. Fellesskapet er også viktig i arbeidet med å bygge tillit og skape relasjer, sier Karlsen - som også viser til medlemsfordelene NHO Service og Handel har; deriblant forsikringer, innkjøpsordninger og juridisk bistand.

–  VI vil jobbe sammen som foreninger, med Knut Kildahl som medlem i Næringsutvalget. Enkeltbedrifter som ønsker det kan melde seg inn og bli en del av disse ordningene, legger han til.