Du er her

Nå kommer tigerkidnappings-veilederen

Om kort tid er den nye veilederen for tiltak mot tigerkidnapping tilgjengelig for næringslivet. Også politiet får nå på plass egne retningslinjer for å kunne håndtere slik kriminalitet likt i hele landet.
Av Even Rise
Publisert 30.06.2017 16:13

Det er Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) og politiet som i fellesskap har laget den nye veilederen. Den er et verktøy som private og offentlige virksomheter skal kunne støtte seg til.

– Dette er en overordnet veileder som ikke blir offentlig tilgjengelig. For alles sikkerhet er det viktig å begrense spredningen av innholdet. Derfor blir det behovsprøvd å få den. Alle som henvender seg til oss må akseptere en form for bakgrunnssjekk før de kan forvente å få veilederen, sier direktør Jack Fischer Eriksen i NSR.

– D
– D

Tigerkidnapping kan skje ved bortføring eller gisseltaking i den hensikt å tvinge noen til å skaffe gjerningsmennene tilgang til verdier, for eksempel offerets arbeidsplass. I sin definisjon av denne formen for kriminalitet, skriver NSR at tigerkidnapping sjelden eller aldri skjer på impuls.

– Det kreves nøye planlegging. De som står bak en slik handling har ofte planlagt den i lang tid. Ofte tilhører de godt organiserte kriminelle nettverk, sier Fischer Eriksen.

– I veilederen er det blant annet forklaringer på hvordan man kan forebygge tigerkidnapping, hvordan man forholder seg hvis tigerkidnapping skjer og hvor viktig det er at dialogen med politiet etableres raskt, legger han til.

Politiinspektør Anne-Catherine Gustafson i Politidirektoratet gleder seg over den nye veilederen som gjelder for virksomheter, men er også fornøyd med at politiet nå har fått på plass interne retningslinjer knyttet til håndtering av kidnappingssaker. Disse integreres i politiets beredskapssystem.

– Retningslinjene inneholder rutiner for en overordnet og enhetlig tilnærming. På den måten skal alle kunne være trygge på at kidnappings-saker håndteres på en god måte i hele landet, og som gjør at tilliten er tilstede slik at eventuelle saker blir rapportert og anmeldt. Samtidig er det viktig å understreke at den forebyggende jobben som gjøres ute i virksomhetene, inkludert en kontinuerlig evaluering av de forebyggende tiltakene, er det viktigste arbeidet som gjøres, sier Gustafson.

– Den forebyggende innsatsen som legges ned i virksomhetene er avgjørende, men dersom tiltakene ikke er tilstrekkelig for å avverge kidnappingssaker skal politiet være rustet til å håndtere situasjonen på en profesjonell måte, legger hun til.

Hun ønsker ikke å kommentere om det har foregått eller blitt avverget tigerkidnappingssaker i Norge de siste årene, men poengterer at internasjonale utfordringer knyttet til denne kriminalitetsformen er stor. NSR har tidligere sagt at det er et spørsmål når tigerkidnapping skjer også her til lands.

– Kriminelle går mot stadig mykere mål. Vi ser en urovekkende utvikling internasjonalt, og vil derfor være forberedt, sier Gustafson.