Du er her

Luksus-strøk vil betale for pullerter

Luksusstrøket Promenaden Fashion District vil sikre seg mot terror, kriminalitet og ulykker. Derfor ønsker de å investere millioner av kroner i pullerter for å kunne stenge offentlige gater for biltrafikk.
Av Even Rise
Publisert 08.03.2018 07:31

– Tar vi hensyn til funksjonalitet, økonomi og visuelt utseende, er pullerter den beste løsningen. Eierne av eiendommene i området vil betale for etablering, drift og vedlikehold, sier Pål Henrik Kristiansen.

Han er CTO i Promenaden Management som for flere år siden tok initiativet til en helhetlig sikkerhetspolicy for hele Promenaden Fashion District.

Promenaden Fashion District utgjør området som er begrenset av Prinsens gate, Akersgata, Grensen og Kongens gate, samt deler av Karl Johans gate, Øvre Slottsgate og Nedre Slottsgate. Her ligger blant annet shoppingmagasinene Eger og Steen & Strøm. I tillegg er en rekke andre butikker på gateplan strategisk plassert etter brand og sortiment, blant annet Michael Kors, Louis Vuitton, Hermes, Marc Jacobs, Mulberry, Hugo Boss, Gucci, Burberry, Bottega Veneta, Balenciaga og Saint Laurent.

Kristiansen understreker at de eksklusive luksusbutikkene er attraktive for internasjonale organiserte kriminelle.

– Trusselen mot slike butikker er knyttet til vold og ran, men ikke minst også «smash and grab» hvor kjøretøy brukes som rambukk for å skaffe effektiv tilgang til varene. Sistnevnte fører til enorme bygningsmessige skader. Denne type butikker fører varer som ofte ikke lar seg erstatte før etter mange måneder fordi det ikke finnes maken på lager. Risikoen for langvarig driftsstans er derfor stor, sier Kristiansen.

Promenaden Fashion District mener at de, med pullerter, kan hindre uautoriserte kjøretøy tilgang til området på tider når risikoen vurderes som høy for uønskede hendelser med stort skadeomfang. De åpner også muligheten for å tvinge trafikken inn i gater med lav risiko for uønskede hendelser, spesielt ved vareleveringer. Samtidig vil pullerter gjøre det mulig raskt å kunne stenge eller åpne gater ved behov.

Stortinget, tinghuset og flere departementer er blant offentlige institusjoner som er lokalisert i umiddelbar nærhet til Promenaden. Aktivitetsnivået i området er ifølge Kristiansen stort, og det er heller ikke langt til flere av byens mest sentrale kollektivknutepunkt. Alle disse genererer mye folk til og gjennom Promenaden Fashion District.

– Dette er noen av mange eksempler som bidrar til et hevet trusselbilde for oss. Offentlige myndigheter har iverksatt en rekke sikringstiltak mot egne bygg sammenlignet med hva private eiere har gjort. Dette har Promenaden Management lenge hatt en dialog om med Bymiljøetaten, Beredskapsetaten, Oslo politidistrikt,

Byantikvaren og kommunens plan- og bygningsetat. Nå vil vi realisere planen om varige sårbarhetsreduserende tiltak mot uønskede hendelser utført ved hjelp av kjøretøy. I dag er tilstanden kaosartet, med svært mange biler som leverer varer eller som brukes av håndverkere. Dagens krav om at det ikke skal være kjøretøy i området

etter klokka 11.00 etterkommes ikke. Vi teller flere enn 100 biler hver dag som bryter forbudet, sier Pål Henrik Kristiansen.

I siste utgave av Aktuell Sikkerhet kan du lese mer om hvordan pullertene kan styres fra en ny og døgnbemannet vaktsentral. Der forteller også Kristiansen om samarbeidet med blant andre Roger Stubberud i Procope og Morten Haukeland i Norsk Sikkerhetsdesign, samt vakt- og driftsselskapet Keysec.

Her kan du laste ned bladet elektronisk.

Få Aktuell Sikkerhets nyhetsbrev gratis tilsendt.