Du er her

Lærlinger henter terror-erfaring i England

Securitas sender til høsten fire lærlinger på seks ukers utveksling til England. Blant flere arbeidsoppgaver og undervisningsopplegg de skal gjennom, blir fokus på sikring mot terror prioritert.
Av Even Rise
Publisert 09.06.2017 15:59

– Vi har laget et spennende opplegg til dem. Lærlingene vil over seks uker blir kjent med forskjellige tjenester i UK, og lære hvordan de jobber internasjonalt med sikkerhet. For eksempel har de et litt annet fokus på terror enn det vi har i Norge, så det vil bli en interessant erfaring å ha med seg hjem, sier fagopplæringsleder Tom Andersen i Securitas.

Vekterne som sendes til England er andre års lærlinger og må ha fylt 18 år.

– De vil få en bredere forståelse av hva sikkerhetsarbeid går ut på, og hvordan sikkerhetsarbeid foregår i utlandet, sier Andersen.

Securitas har, i samarbeid med Erasmus+ utviklet en læreplan for oppholdet. Det er fire lærlinger som i første omgang får reise. Disse velges ut etter intervjuer og tilbakemeldinger fra avdelingene hvor de jobber som lærlinger. Da tilsvarende lærlingeutdannelse som er i Norge ikke finnes i England, er det foreløpig ikke aktuelt å gjengjelde engelskmennenes gjestfrihet. Andersen understreker at det jobbes med dette.

Fem dager av oppholdet i England legges til Securitas Fire & Rescue College som har utdannet 600 brannmenn.

Rådgiver Guillaume Jagle ved Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring, er blant dem som i forberedelsene til utvekslingsavtalen har vært på studiebesøk hos Securitas UK.

De viste tydelig interesse i prosjektet og vilje til å innfri våre forventninger. Inntrykket er at forarbeidet fra Securitas Norge og Securitas UK er omfattende. Prosjektet er godt forankret i begge land og en felles forståelse over læringsutbytte er dannet. Jeg har derfor tro på at prosjektet vil bli vellykket. Nå som forankringen er sikret, gjenstår det å velge riktige kandidater, sier han.

– Dette er noe som aldri før er blitt gjort i sikkerhetsfaget. Vi ble forespurt av Erasmus+ både fordi vi er samarbeidspartner med de fleste skolene og fordi vi er opplæringsgodkjent i Norge, sier Tom Andersen.

Faktaboks

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Erasmus+ er utformet med mål om å bekjempe arbeidsledigheten, som spesielt har rammet unge.