Du er her

Krever strakstiltak for Nødnettet

Det er fare for at det Nødnettet i Norge kan misbrukes i onde hensikter. Derfor nekter NSM foreløpig å fortelle om hvilke sårbarheter og brudd på Sikkerhetsloven de har avslørt.
Av Even Rise
Publisert 10.08.2017 09:21

– Først når sårbarhetene er utbedret, og faren for misbruk er over, vil de kunne opplyse hvilke kritiske forhold som er avdekket i sin granskning.

Det er NRK som i dag refererer til granskningsarbeidet som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) iverksatte da statskanalen tidligere i år avslørte at driften av Nødnettet i lange tider var satt bort til underleverandør i India. Der skal ansatte verken ha hatt autorisasjon eller sikkerhetsklarering. Dette på tross av at det er stikk i strid med lovverket.  

– Det vi kan konstatere er at det har vært brudd på Sikkerhetsloven med flere alvorlige avvik, sier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i NSM til NRK.

NSM krever ifølge NRK strakstiltak for å hindre at ondsinnede personer, grupperinger eller nasjoner utnytter sikkerhetsmessige hull i Nødnettet. Dette fordi nødetatene er helt avhengig av et fungerende nødnett ved ulykker, alvorlige hendelser og terroraksjoner.

Leverandøren av Nødnettet har til NRK tidligere hevdet at det ikke er lovbrudd i deres håndtering av Nødnettet.

Sikkerhetsmyndighetene krever at alle sikkerhetshull og avvik i Nødnettet må rettes opp så fort som mulig, og innen 1. desember.

Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har fått rapporten fra NSM. Hos NRK kan du blant annet lese hva direktør Cecilie Daae i DSB sier.