Du er her

Kjøpesentre bombetruet seks ganger – kun én evakuering

– Frykten må ikke få overstyre det rasjonelle, sier sikkerhetssjef Ola Stavnsborg – etter at bare én av seks bombetrusler mot selskapets kjøpesentre siste halvår, førte til evakuering.
Av Even Rise
Publisert 27.06.2016 15:08

Olav Thon Gruppens kjøpesentre har mottatt i gjennomsnitt en bombetrussel månedlig i løpet et halvt år. Kun én av dem resulterte i evakuering.

 – Frykten må ikke få overstyre det rasjonelle, poengterer kjøpesenter-giganten.

– Hvor stor er sjansen for at det skal gå av en bombe på et hotell, et kjøpesenter eller på en skole. Vi må være ærlige mot hverandre og erkjenne at det ut fra dagens situasjon er svært lite sannsynlig at noen vil varsle i forkant dersom de ønsker å ramme oss med terror.

Det sier sikkerhetssjef Olav Stavnsborg i Olav Thon Gruppen (OTG) til fagbladet Aktuell Sikkerhet.

– Frykten kan ikke bestemme hvordan samfunnet skal strukturere seg. Evakuering eller ikke bør i størst mulig grad handle om realisme og ikke følelser, legger han til.

Olav Thon Gruppen opplever en klar økning når det gjelder trusler, spesielt mot sine kjøpesentre. Ifølge egne hjemmesider har virksomheten 99 kjøpesentre i Norge og 11 i Sverige. En del av truslene bærer ifølge Stavnsborg preg av å være inspirert av krigen som føres av IS, og av enkeltes motstand mot flyktningestrømmen i kjølvannet av nevnte krig.

– De fleste av truslene fremsettes digitalt, enten via tradisjonelle sosiale medier eller ved hjelp av mobilapplikasjonen Jodel. Dermed får media og folk flest sanntids-tilgang til innholdet i hver enkelt trussel. Dette fører til at både politiet og vi mister informasjonskontrollen rundt truslenes innhold. Episoder det tidligere ville vært naturlig og fornuftig ikke å informere om med en gang, er det heretter umulig å holde skjult, sier Stavnsborg.

Sikkerhetssjefen stiller spørsmål om hvor stor sjanse det er for at en bombe skal smelle, og setter dette opp mot de økonomiske konsekvenser som kommer i kjølvannet av en stenging. Samtidig understreker han overfor Aktuell Sikkerhet at selskapets policy er at politiet alltid må gi en beordring begrunnet i sikkerhetsmessige hensyn før OTG går til det skritt å stenge og evakuere et kjøpesenter.

– I de aller fleste tilfellene vil det være svært uheldig for våre leietakere dersom et senter må stenges ned. Det er viktig for oss ikke å la ustabile eller sinte mennesker få viljen sin, og derfor kan det være riktig å vise dem at dette ikke virker. I tillegg kan det bli økonomisk utfordrende for leietakere om vi stadig må stenge sentre. Derfor er det viktig ikke å la følelsene overstyre det rasjonelle, sier Ola Stavnsborg til fagbladet Aktuell Sikkerhet.

Les mer i papirutgaven av Aktuell Sikkerhet om hva sikkerhetssjef Ola Stavnsborg mener om terrorfare og bombetrusler, samt tiltaksapplikasjonen som OTG tar i bruk mot det stadig tøffere trusselbildet.

– Applikasjonen er et varslingsverktøy med oppslagsverk, og fungerer samtidig som et kommunikasjonsverktøy mellom medarbeidere ute og oss i administrasjonen med ansvar for krise og beredskapsarbeid. Den vil optimalisere sikkerheten ved alle våre anlegg, sier Stavnsborg til fagbladet Aktuell Sikkerhet.

Les om vektere som opplever vold og trusler på kjøpesentre.