Du er her

Kjøper departementssikkerhet for mange titalls millioner

Departementenes servicesenter har valgt leverandør av alarm- og adgangskontrollsystem ved samtlige departementer. Avtalen, som blant annet omfatter installasjon og service, har en verdi på mellom 50 og 75 millioner kroner i et toårs-perspektiv.
Av Even Rise
Publisert 23.04.2013 13:45

Sikkerhetsselskapet som gikk av med seieren i anbudsrunden, er Stanley Security. De gis altså fornyet tillit av Departementenes servicesenter (DSS). Avtalen er blant selskapets største noensinne. Den anses også å være svært stor i norsk sammenheng.

Stanley Security har gjennom flere år vært leverandør til DSS. Seksjonssjef Bjarne Dag Astor sier at selskapet gjennom eksisterende kundeforhold har vist at de tilfredsstiller både  sikkerhetsstandarder og krav DSS stiller.

– Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier Astor.

Administrerende direktør Trond Langeland i Stanley Security er veldig godt fornøyd med avtalen.

– Vi er svært glade for at DSS har gitt oss fornyet tillit med sikkerhet knyttet til noen av våre viktigste samfunnsinstitusjoner, sier han.

Avtalen på mellom 50 og 75 millioner kroner fordeler seg over to år, men Stanley Security har sikret seg opsjon på ytterligere seks år. Den omfatter produksjon, leveranse, vedlikehold, oppdatering og overvåking av systemet for adgangskontroll og det sensorbaserte alarmsystemet. I tillegg inkluderer den sikkerhetsrådgivning.

DSS er underlagt Lov om forebyggende sikkerhetstjenester, som også omfatter flere krav til sikkerhetsleverandører, personell og kompetanse.

– En klar målsetning er å sikre Regjeringens bygningsmasse i henhold til den enhver tid gjeldende trusselsituasjon. DSS har høy sikkerhetskompetanse og er godt forberedt på denne målsetningen med sitt planverk. Vi ser frem til å fortsette som partner i arbeidet med å nå dette målet, sier Trond Langeland.