Du er her

Kick-off for samhandlingsavtale i Sør-Vest

I dag ble samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Sør-Vest politidistrikt sparket i gang. Med på laget er også Helse Stavanger.
Av Even Rise
Publisert 18.09.2018 15:54

Samhandlingsavtalen mellom sju aktører i sikkerhetsbransjen og Sør-Vest politidistrikt ble signert allerede i juni, men det formelle startskuddet ble gjennomført i dag.

Sikkerhetsbransjens og politiets økte samhandling skjer for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt at de i fellesskap skal opprettholde sikkerhet, ro og orden. Dette skal også gjelde ved ekstraordinære hendelser og kriser. Avtalen handler også om å utvikle samarbeidet for å sikre generell trygghet i samfunnet, herunder å sørge for kjennskap til og utnyttelse av aktørenes virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering.

Samarbeidet er en konsekvens av at Næringslivets Hovedorganisasjon og Politidirektoratet i januar kom til enighet om et nasjonalt samarbeid mellom sikkerhetsbransjen og politiet. Intensjonen er at det skal inngås samhandlingsavtaler i samtlige politidistrikter.

I Sør-Vest politidistrikt er seks private aktører inkludert i samarbeidet, men politiets næringslivskontakt har også invitert Helse Stavanger med.

– Det er vi veldig glade for. Dette samarbeidet er en viktig link for oss, som i realiteten driver vår egen vaktvirksomhet, sier sikkerhetsrådgiver Ingve Sandvold i Helse Stavanger.

– Politiet er en viktig samarbeidspartner for oss, og deltakelse i denne alliansen er derfor positivt for å opprettholde og utvikle det forholdet vi allerede har, legger han til.

Sentralt i avtalen ligger det faste kontaktpunkter og samarbeidsmøter, samt informasjonsutveksling knyttet til blant annet etterretning, ordensrelaterte saker og sikkerhet for øvrig. Fra både politiet og sikkerhetsbransjens side poengteres det at samarbeidet ivaretar den taushetsplikt partene har. Det er heller ikke slik at sikkerhetsbransjen skal overta politioppgaver.

– Målet er bedre oppgaveløsing hos begge parter, opplyses det.

Her kan du lese om samhandlingsavtalen som ble inngått i Oslo politidistrikt i vår. Også Nordland og Trøndelag er blant politidistriktene hvor samarbeidet er godt i gang.