Du er her

Ja til Verisure-kjøp av Falck

Med konkurransetilsynets velsignelse har Verisure sikret seg Falcks 16.000 alarmkunder i Norge. Den nye og kostbare alarmstasjonen som Falck etablerte i Larvik i fjor, er ikke med i handelen.
Av Even Rise
Publisert 02.11.2016 14:17

– Konkurransetilsynet griper ikke inn i foretakssammenslutningen mellom Verisure og Falck, sier rådgiver Trygve Eiken i Konkurransetilsynet til Aktuell Sikkerhet.

Partene ble ifølge Konkurransetilsynet orientert om dette i går, tirsdag.

Det er Verisure Holdning AS som kjøper samtlige aksjer i Falck Alarm AS fra Falck Norge Holding AS.

Nystiftede Falck Alarm AS består ifølge meldingen som er sendt til Konkurransetilsynet av Falck-konsernets virksomhet innen alarmtjenester, deriblant 16.000 kundeforhold. Disse er overført fra Falck Redning AS.

Det ligger også an til at Verisure erverver Falck-konsernets alarm- og sikkerhetsvirksomhet i Danmark og Sverige gjennom separate og uavhengige avtaler, uten at dette er noe Konkurransetilsynet i Norge forholder seg til.

Falck kom tilbake i det norske boligalarmmarkedet i 2012. Da hadde de, som en følge av fisjonen med daværende G4S, vært fraværende i dette markedet siden 2004. At de kom tilbake i 2012 forklares med at G4S da solgte boligalarmdivisjonen sin til Nokas. Denne ble som kjent umiddelbart videresolgt til Sector Alarm.

– Mitt realistiske mål når det gjelder antall boligalarmkunder, er at vi i løpet av tre til fire år vil nærme oss 40.000. Vi har en klar ambisjon om å bli nummer tre i det norske markedet, bak Verisure og Sector Alarm, uttalte administrerende direktør Peter Sinervo i Falck Redning AS til Aktuell Sikkerhets lesere for ett år siden.

Men slik skulle det altså ikke bli. For andre gang på 12 år kvitter Falck seg med alarmkundene sine i Norge. Denne gangen bare cirka ett år etter at selskapet investerte, etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, godt over ti millioner kroner i sin nye alarmstasjon i Larvik. Denne var Nordens første, og da den eneste, FG-godkjente alarmstasjonen etter europeisk standard. Innen 2018 må samtlige alarmstasjoner i Norge tilfredsstille standarden for fortsatt å opprettholde nødvendig tillit hos Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Falck-stasjonen er blant annet utrustet med skuddsikre glass og, etasjeskillere i betong som er forsterket med stålplater. Adkomsten reguleres gjennom sluse og alarmsystemet er enormt.

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer vil alarmstasjonen inntil videre blir brukt av Falcks øvrige virksomheter i Norge, som består av helsetjenester, reiseassistanse og veihjelp. Ingen av disse forretningsområdene vil bli berørt av salget til Verisure.

Administrerende direktør Peter Sinervo i Falck Redning så seg i dag nødt til å diskutere Konkurransetilsynets beslutning internt før han kommenterer saken overfor Aktuell Sikkerhet.

Ved alarmstasjonen i Larvik er det mellom 15 og 20 ansatte. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer teller antall montører også nærmere 20 personer.