Du er her

Ikke stol blindt på mobilbanken

Innføring av mobil nettbank medfører en risiko for både bankene og deres kunder.
Av Jan Tveita
Publisert 17.04.2007 13:55

Kredittilsynet gjennomgår for tiden sikkerheten ved bruk av mobil nettbank, skriver Aftenposten.

Må identifisere sårbare områder

- Når vi tar i bruk ny teknologi, er det ikke sikkert at vi har greid å identifisere de sårbare områdene, sier tilsynsrådgiver Frank Robert Berg i Kredittilsynet til avisen.

Ukjente sikkerhetshull kan skape alvorlige feil

Bruk av ny teknologi kan introdusere nye risikoområder med ukjente sikkerhetshull som kan skape alvorlige feilsituasjoner. Bruk av mobile løsninger for betalingstjenester er ett eksempel på slik ny teknologi som vi har sett de siste årene, ifølge tilsynets årlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for finansnæringen.

Nødvendig med gode sikkerhetsanalyser

Dette betyr ikke at Kredittilsynet konkluderer med at mobil nettbank ikke er sikker nok. Usikkerheten går mer på om de analysene som er utført, er gode nok. Om det blir nødvendig med nye sikkerhetstiltak, regner tilsynet med å få svar på i begynnelsen av mai.