Du er her

Hit flyttes Safe4s alarmstasjon

Safe4 flytter sine alarmstasjonstjenester til den nye alarmstasjonen som Stanley Security har i Nydalen.
Av Even Rise
Publisert 12.04.2018 09:30

Stanley Security har i sine nye lokaler etablert en helt ny alarmstasjon som tilfredsstiller de nye EN50518-kravene som trer i kraft ved nyttår. Safe 4 Security Group AS har til nå benyttet den gamle alarmstasjonen på Ulven som de overtok etter G4S i forbindelse med at sistnevnte virksomhet ble kjøpt opp av Nokas. En oppgradering av denne for å tilfredsstille de nye kravene ville utløst store investeringsbehov.

– For å møte kundenes behov og forventninger i fremtiden forener Stanley Security AS og Safe4 Security Group AS krefter og kompetanse. Alt vi omgir oss med vil på sikt bli digitalisert og på nett ved hjelp av sensorteknologi. Dette inkluderer også løsninger for trygghet og sikkerhet hvor også regelverk og personvern blir viktige rammebetingelser, heter det i en pressemelding.

Selskapene vil ifølge pressemeldingen operere med hver sine sertifiserte alarmstasjonstjenester, på hver sin teknologiske infrastruktur, men innenfor samme sertifiserte bygning.

Nettopp fordi vi har to ulike tilnærminger til markedet og ikke fremstår som konkurrenter, har vi for lengst erkjent at vi står sterkere om vi forener kompetanse og tekniske løsninger, sier administrerende direktør Bjørge Kraft i Safe4.

– Vi ønsker å vise kundene og bransjen at man kan utnytte felles infrastruktur, og allikevel fremstå med egenart og troverdighet. Når Stanley Security besluttet å bygge en ny EN-sertifisert alarmstasjon, var det helt naturlig å invitere Safe4 til felles lokalisering. Gjennom det gode samarbeidet vi har hatt de siste årene, har vi sett store potensielle synergier i et enda tettere samarbeid, sier Espen Winther Knudsen, administrerende direktør i Stanley Security AS.

– Det er spesielt innenfor velferd og omsorg vi sammen ser et stort potensiale på samarbeid de neste årene. Teknologisk utfyller selskapene hverandre allerede godt, samtidig som det er enkelt å fordele rollene i felles leveranser, sier Kraft.

Safe4 annonser i dag at de nå er etablert med datterselskap i Sverige. Safe4 Sweden AB ble registrert 16. februar, og har hovedkontor i Stockholm. Anders Patrik Brandin leder selskapet. Admininstrerende direktør for Safe4 i Norge, Bjørge Kraft, er styreleder. Med seg i styret har han nevnte Brandin, Carl Bertil Forsman og Asbjørn Aasen.