Du er her

Hard konkurranse om årets Ospa

Ospa-finalistene er klare, og mot slutten av september blir det offentliggjort hvem som vinner de gjeve utmerkelsene for ekstraordinært engasjement og innsats i sikkerhetsfaget.
Av Even Rise
Publisert 31.08.2018 09:00

The Outstanding Security Performance Award – The Ospa deles i år ut for fjerde gang. Ospa-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.

Dette er finalistene i følgende kategorier:

Beste nye sikkerhetsprodukt:

«Datasikkerhet for Ledere». Skrevet av Håkon Bergsjø og Ronny Windvik.

"Mailrisk" fra Secure Practice. Et program for deteksjon av mistenkelig epost.

Fremragende intern leder for sikkerhet

Asbjørn Ringstad, Equinor

Christian Slinning, Equinor

Espen Steen-Lengard, Statsbygg

Fremragende sikkerhetsrådgiver

Roar Thon, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Asbjørn Ringstad, Equinor

Joakim Eike Barane, BDO

Beste statlige sikkerhetsinitiativ

Statsbygg, for appen SB Sikkerhet

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser, for etablering av strukturert samarbeid mellom næringsliv og offentlig myndighet

Datatilsynet, for "Veileder for programvareutvikling med innbygd personvern og sikkerhet".

Prisen Årets OSPA (Lifetime Achievement Award) har ingen åpne kandidater, og vinneren offentliggjøres under utdelingen av de øvrige prisene.

Prisutdelingen 2018 foregår som tidligere under Sikkerhetskonferansen som Næringslivets Sikkerhetsråd arrangerer.

Årets jury består av: Jon S. Jacobsen (S.O.S. Security), Audun Vestli (Cowi), Øyvind Smedsrød (DSS), Runar Karlsen (NHO Service og Handel), Janne Olden (Norges Bank/Norsk Sikkerhetsforening), Knut Oscar Gilje (NSO) og Berit Børset (CISO og DNB).

Jon S. Jacobsen brakte prisen til Norge i forkant av den første utdelingen i 2015. Ospa eies av Perpetuity Research and Consultancy International – Martin Gill. Jacobsen kjenner Gill godt fra sine studier i England og de to har i ettertid utviklet et samarbeid blant annet innen utdanning.

Disse vant i 2017:

Ceres, for Vitnemålsportalen

Juryens begrunnelse:

Vitnemålsportalen gir enkel og effektiv elektronisk deling og tilgang til korrekte vitnemål og karakterutskrifter, uten behov for etterfølgende ekthetskontroll. Portalen sikrer mot bruk av falske vitnemål for inntak på skoler og ved jobbrekruttering.

De nominerte i denne kategorien var foruten Ceres, Admincontrol med iOS app og Sikkerhetsledelse med HMSK Beredskapssystem.

 Hanne Tangen Nilsen, fremragende intern leder for sikkerhet

Juryens begrunnelse:

Hanne Tangen Nilsen utfører arbeidet i Telenor Norge på en fremragende måte, med sterk forretningsforståelse, åpenhet og informasjonsdeling som setter spor etter seg også utenfor virksomheten, hos offentlig myndighet, og hos politikere. 

Telenor Norge, fremragende sikkerhetsrådgiver

Juryens begrunnelse:

Telenor Norge tar samfunnsansvar, er motivert og drivende, og bruker bevisst sin styrke innenfor sikkerhetsspørsmål på en fremragende måte gjennom åpenhet og deling med andre virksomheter, enkeltpersoner, media og sikkerhetsmyndigheter.

De nominerte i denne kategorien var foruten Telenor Norge, Roger Stubberud (Procope) og Per Thorsheim (Nordic Choice Hotels).

 Forsvarsbygg, Beste offentlige sikkerhetsinitiativ; Sikringshåndboka 2016

Juryens begrunnelse:

Sikringshåndboka er enestående, og gir en omfattende introduksjon til mange aspekter ved begrepet sikkerhet. Sikringshåndboka er laget for å formidle kunnskap om hvordan man sikrer verdier, og gir oppdaterte råd og god veiledning på analyser, planlegging gjennomføring og kontrolltiltak.

De nominerte i denne kategorien var foruten Forsvarsbygg, Kunnskapsdepartementet (Vitnemålsportalen) og Norges Bank (perimetersikringsprosjektet).

Kim Traavik, Lifetime achievement award

Juryens begrunnelse:

Vinneren har gjennom hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med økt forståelse for sikkerhetsspørsmål. Vinneren kan trekke opp den røde tråden fra globale og regionale sikkerhetspolitiske problemstillinger og samarbeid i OSSE og i NATO til nasjonale utfordringer, som oppfølgingen av terrorangrepet 22. juli 2011 og fremtidens sikkerhetsmessige utfordringer i samfunn, og det på tvers av teknologi, geografiske grenser, fagprofesjoner, samt politiske skillelinjer.

Vinneren er en aktiv lytter og en person som man lytter aktivt til. Hans evne til å samle og lede gode team, har gitt ham oppdrag som f.eks. å lede evalueringen av Politiets sikkerhetstjeneste etter terrorhendelsen 22. juli og å lede det tverrfaglige utvalget som fikk i oppdrag å vurdere behovet for, og utarbeide forslag til, ny overordnet sikkerhetslov.

Resultatene vinneren har oppnådd i disse prosessene gjennom et langt liv preget av arbeid med sikkerhet har lagt føringer, og det vil prege hvordan det norske samfunnet arbeider med sikkerhetsspørsmål i mange, mange år fremover.

Disse vant i 2016:

Beste nye sikkerhetsprodukt:

Hiddn Security

Beste offentlige sikkerhetsinitiativ:

Statens vegvesen

Fremragende intern leder for sikkerhet:

Kåre Ellingsen, Akershus fylkeskommune

Fremragende sikkerhetsrådgiver:

BDO Sikkerhet og Beredskap

Disse vant i 2015:

Beste nye sikkerhetsprodukt:

Safe4 Security Group AS for produktet (Selecta DNA)

Beste statlige sikkerhetsinitiativ: 

Prosjekt Grenseløs ved Odd Skei Kostveit, for initiativ og ledelse av samarbeidet mellom politi og næringsliv i pilotprosjektet «Flytende mikromerking».

Fremragende intern leder for sikkerhet: 

Jan Kraft i Miljødirektoratet.

Faktaboks

Dette er Ospa:

Prisene for utmerkelse innen sikkerhet (Ospa-prisene) anerkjenner og belønner bedrifter og individer som utfører sikkerhets- eller sikringsarbeid. Ospa-prisene er ment å være både uavhengige og inkluderende, og gir en mulighet for dem som utfører fremragende arbeid sikkerhet og sikring, enten som kjøpere eller leverandører, til å bli anerkjent og berømmet for sin suksess.

Kriteriene for disse prisene er ifølge Ospa-miljøet basert på omfattende forskning av viktige faktorer som bidrar til og karakteriserer utmerket arbeid. Ospa-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.

  Mer informasjon finnes her.