Du er her

Høyre inkluderer sikkerhetsbransjen

Høyre går til valg på at den private sikkerhetsbransjen skal inkluderes i landets beredskapsplanlegging. Det går frem av programkomiteens utkast til partiprogram som legges frem nå i formiddag
Av Even Rise
Publisert 11.03.2013 10:45

André Oktay Dahl er glad for at forslaget hans er fulgt til punkt og prikke. Her er han avbildet under en "arbeidsuke" i bransjen i fjor. (Foto: Even Rise)

Forutsetningen er at Høyres landsmøte gir sin tilslutning i mai.

Det skal imidlertid mye til for at forslaget ikke vedtas. Både partiets beredskapsutvalg og programkomité er nemlig enstemmig enige om at Norge nå er nødt til å ta den private sikkerhetsbransjen med når beredskapen skal planlegges.

Dagens innstilling fra programkomiteen er andre og siste utkast, og begge gangene er formuleringen om den private sikkerhetsbransjen urørt etter at justispolitisk talsmann André Oktay Dahl førte den i pennen tidligere i år.

Oktay Dahl er med andre ord svært fornøyd med den endelige innstillingen etter å ha talt bransjens sak i lang tid.

– Dette er grundig forankret i partiet. Med dette punktet i programmet strekker vi ut en hånd til sikkerhetsbransjen, og oppfordrer dem til å komme med innspill på hvordan de kan brukes i og ta del i beredskapsplanleggingen, sier Oktay Dahl.

Han karakteriserer den samlede private sikkerhetsbransjen som den største private beredskapsorganisasjonen Norge har.

– I tillegg til å være med på planleggingsstadiet, er det en selvfølge at sikkerhetsbransjen også involveres både når det øves og evalueres. Det samme gjelder når beredskapsplanene må settes ut i live dersom krisesituasjoner virkelig oppstår, sier Oktay Dahl.

Administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen, er glad for inkluderingen som Høyre legger opp til i sitt programutkast. Han er blant dem som i lang tid har vært i dialog med André Oktay Dahl for å synliggjøre innsatsen som den private sikkerhetsbransjen bidro med under og etter terroranslaget 22. juli i 2011. Dette er også synliggjort godt i rapporten ”Først på stedet” som er utarbeidet av Fafo. Der kommer det frem at så mange som 300 vektere var i aksjon kort tid etter eksplosjonen og skytingen på Utøya.

– Vi er selvsagt svært positive til at Høyre vil inkludere den private sikkerhetsbransjen i den sivile beredskapsplanleggingen, kommenterer Martin Holmen.

Også sikkerhetsbransjens fagsjef Runar Karlsen i NHO Service gleder seg over det som omhandler sikkerhetsbransjen i programkomiteens innstilling.

- Det er gledelig at det nå kommer som eget punkt i partiprogrammet at bransjen skal inkluderes i beredskapsplanleggingen. Dette er en prisverdig og flott nyhet, som absolutt er på sin plass slik samfunnsutviklingen er blitt, sier Karlsen.