Du er her

GK Sikkerhet vant stor kommune-kontrakt

Nyetablerte GK Sikkerhet feide konkurrentene av banen og seiret i konkurransen om levering av adgangskontroll til 56 formålsbygg og 250 boenheter. Det på tross av at prisen deres var dyrere enn mange av de øvrige tilbyderne.
Av Even Rise
Publisert 21.03.2018 15:38

Det er Eidsvoll kommune som har valgt GK Sikkerhet AS. De lot seg bistå av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) i anbudsprosessen.

– Dette er virkelig en flying start for oss som er et nytt selskap i sikkerhetsbransjen. Den langsiktige avtalen med Eidsvoll kommune er meget viktig for veien videre, sier administrerende direktør Svein H. Dahle.

– Anbudet ble gjennomført i form av den nye typen konkurranse som kalles Best Value Procurement (BVP). Kort fortalt innebærer metoden at vi i langt større grad evaluerer leverandørens kompetanse fremfor å bare vurdere den tekniske løsningen som tilbys. Verken vi i ØRIK eller Eidsvoll kommune hadde erfaring med innkjøp av adgangskontrollsystem fra før. Utbyttet av denne anbudsformen er derfor stort for oss alle, både når det gjelder valg av leverandør i denne konkrete saken og kunnskap vi kan bringe med oss inn i fremtidige anbudsprosesser, sier innkjøpsrådgiver Kjærsti Theodorsen i ØRIK.

Også Svein H. Dahle har stor sans for den nye, og derfor utradisjonelle BVP-metoden.

– Denne formen for tilbudsprosesser passer utmerket til vår organisasjon og vårt tankesett. Det var lagt til rette for at vi kunne synliggjøre både oss og våre løsninger på en helt annen måte enn vanlig, sier han.

– Det var totalt ti tilbydere som i utgangspunktet leverte hver sin seks sider lange besvarelse med dokumentasjon av egen kompetanse og prestasjonsbegrunnelse. De synliggjorde også eventuelle risikomomenter og redegjorde for hvilke tilleggsverdier Eidsvoll kommune kunne forvente seg ved valget av nettopp deres løsning. Vektingen av pris var faktisk så lav som 25 prosent, legger Theodorsen til. 

Når det gjelder tilleggsverdier er det fra kommunens side lagt vekt på mulighetene som ligger i adgangskontrollsystemet, for eksempel alarm og kameraovervåking som kan bidra til et helhetlig sikkerhetssystem.

– Fem tilbydere fikk bli med videre til intervjurunden. Gjennom disse samtalene gjorde vi oss blant annet opp en mening om hvem av de resterende tilbyderne som hadde største forståelse av hva vi faktisk var ute etter. Sammenlignet med tradisjonelle anbudskonkurranser har denne metoden har mer fokus på riktig leveranse enn billigste pris. Dermed fjernes blant annet uforutsigbare og kostbare endringer underveis i leveransen, noe som ofte var mer regelen enn unntaket i tidligere leveranser, sier Theodorsen.

– Under intervjuet fikk vi mulighet til å se oss i speilet, sette oss inn i kundens behov – og fortelle dem hva vi ville lagt vekt på dersom rollene var snudd. I fellesskap fant vi frem til ulike utfordringer og muligheter, og hvilke løsninger som til syvende og sist er mest hensiktsmessig. Selv om vår leveranse i utgangspunktet er ikke er av de billigste, er vi sikre på at løsningen på sikt vil gi en positiv nettoeffekt, sier Svein H. Dahle.

– I prosessen videre er samhandling et vesentlig begrep mellom Eidsvoll kommune og oss. Vi skal i fellesskap finne fornuftige løsninger, noe det allerede finnes flere eksempler på.

Leveransen til Eidsvoll kommune begrenser seg i første omgang til fire konkrete formålsbygg fordelt på barnehager og skoler. Eidsvoll kommune vil deretter fase løsningen fra GK Sikkerhet inn i flere og flere bygg etter hvert som budsjett og investeringsplaner tillater det. Målet er å få en enhetlig løsning på samtlige bygg etter hvert.

– Avtalen mellom Eidsvoll kommune og GK Sikkerhet gjelder for fem år, med en opsjon på fem pluss fem år. Det er med andre ord indikert et samarbeid gjennom 15 år, sier Theodorsen.

GK Sikkerhet AS så dagens lys i fjor sommer da GK Norge bestemte seg for å satse på sikkerhet. Svein H. Dahle, tidligere Certego-sjef, ble ansatt som øverste leder i det nyetablerte selskapet. Han ansatte relativt raskt sin gamle kollega Kenneth Furesund som inntil nyttår var ansvarlig for produkt- og forretningsutvikling i Certego. Prosjektleder Espen Melby begynte i GK Sikkerhet 1. mars. Også han blir sentral i prosjektet. Melby kom fra Forsvarsbygg, og hadde før han begynte der nærmere 20 års erfaring fra Securitas og til slutt Caverion.

– Leverandøren dere valgte har eksistert i mindre enn ett år. Var det noe som ble vurdert i valget av dem som leverandør?

–  Det er mange momenter som vurderes i en slik prosess. Men ved bruk av metoden Best Value Procurement, så får de involverte mulighet til nettopp å vise frem hver enkelt medarbeiders kompetanse og forståelse av vårt behov. Inntrykket som GK Sikkerhet ga oss i så måte, var imponerende, sier Kjærsti Theodorsen.

– Selv om GK Sikkerhet er et nytt selskap, er vi en del av GK Gruppen som er Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør. Eidsvoll kommune har god erfaring med GK Gruppen fra før, deriblant GK Elektro som vil være en underleverandør i gjennomføringen av prosjektet, sier Dahle.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Så langt det er praktisk mulig skal disse søke samarbeid ved inngåelse av leverandøravtaler for varer og tjenester. Selv om det ikke er gjort noen avtale foreløpig, er optimismen hos GK Sikkerhet AS derfor stor med tanke på om Eidsvoll-avtalen også vil gi grunnlag for at flere kommuner på Øvre Romerike velger adgangskontroll og sikkerhetsløsninger fra nettopp dem.

– Vi skal sørge for en leveranse med så mange merverdier og fordeler at Eidsvoll kommune blir ett hundre prosent fornøyde. Det håper vi vil påvirke de andre kommunene til også å velge GK Sikkerhet etter hvert som adgangskontrollsystemer og sikkerhetsløsninger skal kjøpes inn, smiler Svein H. Dahle.