Du er her

Fullt hus da instruktørene inntok skolebenken

– Vi har nådd en milepæl! Det sa Politidirektoratets Kjelrun Espedal da 123 representanter for sikkerhetsbransjen i dag startet på den helt nye – og obligatoriske – instruktøropplæringen.
Av Even Rise
Publisert 01.11.2017 20:18
  • Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og som ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.
  • Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører, må fra og med 1.1.2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

– 21 selskaper som i dag er godkjente til å drive opplæring etter vaktvirksomhetsloven deltar på instruktøropplæringen, smiler fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel.

Han er gledelig overrasket over den store deltakelsen, og erkjenner at 123 deltakere er mer enn 50 flere enn han hadde i utgangspunktet hadde forestilt seg.

– Det som nå skjer er at vi sikrer grunnleggende kunnskaper hos instruktørkorpset slik at de involverte etter endt kurs kan søke politiet om å bli godkjente etter 1. januar 2018. Vi har én samling på tre dager denne uka og fortsetter med tre nye dager i midten av november. Instruktøropplæringen er obligatorisk, sier Karlsen.

Det er endringene i vaktvirksomhetsloven og dens forskrifter som gjør at vaktselskaper, vektere, verditransportører, ledsagere og instruktører er blant dem som må forholde seg til nye utdannings- og godkjennelseskrav.

På de to nevnte tredagerssamlingene er det fremtidige kursinstruktører som setter seg på skolebenken.

– Dere er piloter som skal sette standard for den fremtidige vekteropplæringen. Dere gjør en veldig viktig oppgave. Det er behov for økt kompetanse, ikke minst fordi det inngås samarbeidsavtale mellom sikkerhetsbransjen og politiet. Vi må vite hvem vi snakker med, sier Kjelrun Espedal.

Etter innledninger fra Runar Karlsen, Kjelrun Espedal og Politihøgskolens Ivar Jan Flø ble kursdeltakerne sysselsatt med gruppeoppgaver hvor det nye faget kulturforståelse og mangfold var tema. Gruppene ble satt sammen på tvers av hvilke selskaper og miljøer deltakerne representerer.

– Noe av det som er viktig med instruktøropplæringen, er at dere kan knytte bånd med andre i bransjen. Å være instruktør handler også om å nyttiggjøre seg ulike virkemidler i undervisninger, sa Flø før gruppearbeidet – som ble avsluttet med presentasjoner i plenum – startet.

Den første kursdagen ble avsluttet med Kristina Klæboe fra Helsedirektoratet og handlet om alkohol.

Hele torsdagen vies til kommunikasjon og konflikthåndtering, mens medikamenter og narkotika blir tema på fredag. På neste samling står samarbeid med offentlige myndigheter, førstehjelp, juridiske skranker for vaktvirksomhet og brannvern på programmet.

Her kan du lese informasjonen som politiet har lagt ut om forandringene i vaktbransjen.