Du er her

– Forlater Certego med en god følelse

Ulf Dahlgren er satt inn som midlertidig sjef for Certego i Norge. Det skjer kortere enn ett år etter at Hilde Lise Nordahl tiltrådte som administrerende direktør.
Av Even Rise
Publisert 18.07.2017 16:14

– Jeg forlater Certego med en god følelse. Selskapet er mer solid nå enn da jeg kom inn, og det er godt rustet for videre vekst, sier Hilde Lise Nordahl.

I papirutgaven av Aktuell Sikkerhet, som kom ut i slutten av juni, uttalte hun at Certego jobber frem driftsformer som vil gi bedre uttelling i den stadig økende digitaliseringen som kontinuerlig utfordrer sikkerhetsbransjen:

– Det handler blant annet om å ta ut en større gevinst av produktene våre enn hva som er gjort før. Vi har drevet med digitalisering i flere år, men må slå om takten oftere og oftere. Dette vil gi Certego mulighet til å by på flere tjenester, sa hun – og la til at kameraovervåking og alarmtjenester er blant satsingsområdene.

– Certego skal vokse gjennom oppkjøp. Hvilke selskaper vi ønsker oss, kan jeg ikke si noe om. Det er også ambisjoner om organisk vekst, sa hun.

Men for kort tid siden ble det altså klart at Hilde Lise Nordahl ikke blir med videre på det taktskiftet som da ble skissert. I stedet har Assa Abloy valgt Ulf Dahlgren til å lede selskapet fremover.

Certego har 350 ansatte fordelt på 22 avdelinger i Norge, og selskapet omsatte i fjor – ut fra det som ble opplyst i juni – for 560 millioner kroner i Norge.

Per i dag, 18.07. er ikke Certego-regnskapet gjort tilgjengelig for offentligheten.

– Fjorårets regnskap er like rundt hjørnet. Jeg kan ikke være konkret, men økonomisk er vi helt på mål når det gjelder hvordan vi skisserte at den økonomiske situasjonen ville bli etter gjennomføringen av fusjonen med Låsservice, sier Nordahl.

Da hun i august i fjor overtok sjefsstolen i Certego etter Svein H. Dahle, kom hun fra stillingen som administrerende direktør i nettopp Låsservice.

Ulf Dahlgren har foreløpig ikke svart på Aktuell Sikkerhets henvendelser i dag. Han har blant annet bakgrunn fra et midlertidig engasjement som regiondirektør i Caverion i nærmere ett år frem til januar i år. Han har videre lang erfaring innen rådgivning og HR.

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, er allerede arbeidet med å skaffe en permanent arvtaker etter Nordahl iverksatt.

Hilde Lise Nordahl har blant annet bakgrunn som sivilingeniør i elektronikk, og erfaring fra lederstillinger i Infratek, Sector Alarm og Netcom.

– Hva skal du begynne med nå?

– Nye og spennende utfordringer venter, men noe mer konkret enn det ønsker jeg foreløpig ikke å være. Jeg har fortsatt forpliktelser overfor Assa Abloy i en periode fremover, sier Hilde Lise Nordahl.

Tony Andersson i Assa Abloy, styrelederen som ansatte Nordahl, opplyser til Aktuell Sikkerhet at han forlot Certego-styret i midten av juni.

Etter det vi erfarer, har han også gått ut av Certego-styrene i Sverige, Finland og Danmark.

– Det skjer en strukturendring i Certego, og jeg er på vei over til nye utfordringer. Olof Johannes Lind Widestam har overtatt som styreleder, sier Andersson.

Lind Widestam er Assa Abloy-ansvarlig i Skandinavia.

Den nye styrelederen har ikke besvart Aktuell Sikkerhets henvendelser i dag.