Du er her

Fidusprisen til Sparebank 1-alliansen

Sparebank 1-alliansen ble nå i formiddag tildelt Fidusprisen for 2012. Dette beviser at virksomheten utmerker seg med god informasjonssikkerhet. Statsråd Rigmor Aasrud sto for overrekkelsen under Sikkerhetskonferansen som nå pågår i Oslo.
Av Even Rise
Publisert 11.09.2012 09:00

Statsråd Rigmor Aasrud delte i dag tidlig ut Fidusprisen til Sparebank 1-alliansen. (Foto: Even Rise)

Sikkerhetskonferansen arrangeres i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). De har vært representert i juryen som kåret Sparebank 1-alliansen til vinner blant fem sterke finalister. I juryen har også Datatilsynet hatt en sentral rolle, akkurat som Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) har hatt.

Det er NorSIS som står bak Fidusprisen. Finalistene plukkes ut gjennom en bred spørreundersøkelse blant forbrukere. Juryen kårer til slutt én vinner basert på en faglig vurdering av finalistene. Denne vurderingen omfatter også intervjuer av representanter for de fem kandidatene.

Både i 2010 og i 2011 var det Skandiabanken som stakk av gårde med den gjeve prisen. De var også blant finalistene i år, men nådde ikke helt til topps. De øvrige som fagjuryen vurderte, var Fokus Bank, Gjensidige, nettbutikken Komplett og Sparebank 1-alliansen.

Juryen slår fast at Sparebank 1-alliansen nyter stor tillit i befolkningen, og at virksomheten etterlever en modell for sikkerhetsarbeid som i stor grad involverer kundene og ivaretar deres behov for sikre tjenester på en balansert måte. Fidusprisen er også et bevis på at Sparebank 1-alliansen har god forankring og fokus på å skape gode holdninger basert på forståelse for sikkerhetstiltak, både internt og eksternt.

– Vinneren betrakter også sikkerhetsarbeidet som en del av sitt samfunnsansvar, og utviser stor evne til åpenhet og handlekraft i forbindelse med sikkerhetshendelser som berører kundene, sier juryen.

Ifølge Nor-SIS-leder Tore Lars Orderløkken, er formålet med Fidusprisen å skjerpe bevisstheten om behovet for informasjonssikkerhet både hos privatpersoner og i næringslivet.

– Prisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet, og som i dette har vist vilje og evne til å vise ansvar og involvere kundene i det totale sikkerhetsarbeidet. Og samtidig har markedsført sikkerhet som et aktivum i markedet, sier den administrerende direktøren.

På tross av at det stadig avsløres ulike forsøk på svindel som involverer bankbransjen, mener NorSIS at slagordetsikkert som bankenfortsatt står ved lag.

– Årets undersøkelse viser at det norske folk stoler på at bankene tar informasjonssikkerhet på alvor. På spørsmål om hvilken bransje folk føler at tar informasjonssikkerhet mest alvorlig, er det banknæringen som havner på toppen. Ni av ti har tillit til at bankene tar informasjonssikkerhet på alvor. Til sammenligning er andelen som har tillit til at eiendomsmeglerne gjør det samme, bare på 12 prosent, opplyser NorSIS.

– Vi synes det er det er interessant at bankene stadig gjør det så bra, til tross for gjentatte medieoppslag om forsøk på svindel. Vi tror måten bankene håndterer dette på, med åpenhet overfor kundene og klare anvisninger for hvordan kunder skal håndtere denne typen svindelforsøk, gir tillit. Denne åpenheten og bevisstgjøringen både internt og blant kunder tror jeg mange bransjer kan lære av, sier Tore Larsen Orderløkken.

Årets undersøkelse viser at eldre og høytlønnede er mest opptatt av informasjonssikkerhet når det handler om varer eller tjenester. Ni av ti svarer at informasjonssikkerhet har ganske eller veldig stor betydning når de velger et produkt eller en tjeneste.

Spørreundersøkelsen blant forbrukerne er gjennomført av TNS Gallup.

Da statsråd Rigmor Aasrud åpnet Sikkerhetskonferansen i dag tidlig, sammenlignet hun sikkerhet med toppidrett og håndballjentenes innsats under OL.

– Sikkerheten blir ikke god uten planlegging. Akkurat som i idretten kreves det et godt treningsopplegg, sier Aasrud.

Hun understreker for øvrig at Mørketallsundersøkelsen viser at manglende sikkerhetsholdninger hos brukerne er en stor utfordring i informasjonssikkerhetsarbeidet.

– Det er fortsatt slik at gjenglemte minnepenner og feilsendte eposter er blant de største sikkerhetsutfordringene. Og akkurat det kreves det ikke tekniske innretninger for å unngå. Her er det først og fremst snakk om holdninger, sa statsråden.