Du er her

Den store ID-konferansen

Nettsvindel er noe av det som får mest fokus når det i februar inviteres til konferanse med søkelys på identitet og identitetsforvaltning.
Av Even Rise
Publisert 12.12.2015 13:15

Roger Johnsen (foto: NorSIS).

Det er Politidirektoratet ved IDeAlt-programmet og Skatteetaten ved Folkeregisterprogrammet som setter premissene for konferansen som arrangeres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

– Nettsvindel er en viktig faktor i problematikken rundt identitet og identitetsforvaltning, heter det i invitasjonen til den tradisjonelle konferansen IDentitet.

Sentrale stikkord i programmet er arbeidsmarkedskriminalitet, ID-problematikk, modernisering av folkeregisteret, ID-håndtering i UDI.

Også Lime-saken og IDeAlt-programmet (nytt pass og nasjonalt ID-kort) vil bli gitt oppmerksomhet. Det samme er tilfelle for et ID-tyverioffer som forteller om sine erfaringer.

Coop vil dessuten fortelle om utfordringer knyttet til videresalg av informasjon, og Slettmeg.no vil gi et innblikk i hva deres nesten 7000 mottatte årlige henvendelser handler om.  

Konferansen åpnes av direktør Roger Johnsen i NorSIS.

Les om hele programmet her.

"