Du er her

Coop Norge har valgt sikkerhetsleverandør

Coop Norge inngår partneravtale med Nokas og Skan-kontroll om en rekke tjenester i 800 butikker, samt hovedkontorene på Grorud og Sinsen. I løpet av et par måneder er det grunn til å tro at ytterligere 100 butikker slutter seg til avtalen.
Av Even Rise
Publisert 04.09.2018 22:22

Partneravtalen gjelder for inntil fire år. Den har en antatt ramme på over 100 millioner kroner årlig.

– Vi er både ydmyke og stolte over at Nokas er valgt. For oss er dette en stor avtale som sikrer oss betydelige sikkerhetsleveranser til Coop de neste årene. Selv om forhandlingene har vært tøffe og lange, har Coop opptrådt profesjonelt og vært løsningsorientert. For vår del er dette en partneravtale der begge parter har som mål å utvikle hverandre i fellesskap for å finne de beste sikkerhetsløsningene, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

– For oss har det vært et viktig moment å kunne tilby en samlet leveranse med skreddersydde og sammenhengende tjenester i en og samme avtale. Dette oppfatter vi også at Coop har satt pris på, legger han til.

Avtalen med Nokas og datterselskapet Skan-kontroll omfatter sikkerhetskameraer og alarmstasjonstjenester, samt alarm og adgangskontroll – og manuelle leveranser i form av svinn- og kontrolltjenester, vektertjenester og områdekontroll.

I tillegg til nevnte 900 butikker, vil også lageranlegg og øvrige enheter i Coop-systemet fortløpende kunne benytte seg av avtalene.

– Nokas har evnet å gi oss helhetlige, gode fremtidsrettede og bærekraftige løsninger som tilfredsstiller våre sikkerhetsbehov. De kan allerede i dag ta oss med inn i fremtidens digitale løsninger med fjernservice av våre tekniske installasjoner og video-verifisering av uønskede hendelser – med direkte varsling til politi, brannvesen og helsetjenester, sier innkjøpssjef for sentrale driftstjenester – indirekte anskaffelser i Coop Norge, Hilde Kristin Nygaard.

Hun forteller at Coop Norge SA legger betydelig vekt på miljøhensyn i sine valg av leverandører.

– Bærekraft og miljø er viktig for Coop. Nokas er miljøsertifisert og har allerede ved avtaleoppstart en bilpark hvor over 50 prosent av bilene går på elektrisk kraft, sier Nygaard.

Coop har fra før god erfaring med sentrale avtaler, spesielt når det gjelder renhold og renovasjon. De ser også en rekke fordeler forbundet med en sentral avtale for sikkerhetsprodukter og sikkerhetstjenester.

– Vi får tilgang til markedets beste priser og betingelser, og kan ta i bruk modellkonsepter med et Coop-basis-sortiment og en felles metodikk for sikkerhetskameraer, alarm og adgangskontroll. Det samme gjelder for svinn-, kontrolltjenester og varesikring, sier Hilde Kristin Nygaard.

– Det etableres også et «sikkerhetsforum» for felles ramme- og planverk, aksjonsplaner og sikkerhetsinstrukser, samt enhetlig metodikk for uregistrert svinn. Rett og slett en komplett sikkerhetsarkitektur for fremtidens Coop, legger hun til.

Coop ser det også som fordelaktig at en sentral avtale vil gjøre det mulig å ha et felles GDPR-avtaleverk som gir trygghet for at dette ivaretas godt nok.

Securitas vant konkurransen om varesikring. Nygaard sier at denne side-avtalen er liten sammenlignet med tjenestene Nokas skal levere, men ikke desto mindre viktig.

– Securitas er veldig dyktige på dette området, og har i lang tid betjent oss med Sensormatic varesikring på en utmerket måte. Dette skal de fortsette med, sier Hilde Kristin Nygaard.

I sikkerhets-anbudet som Coop Norge SA har jobbet med i lang tid, var det fem prekvalifiserte tilbydere.

– Disse var Nokas (med datterselskapet Skan-kontroll som underleverandør), Securitas, Stanley Security, Storm Sikkerhet og Pegasus kontroll. Alle gjorde en kjempejobb, men alle kan ikke vinne, legger hun til.