Du er her

Blindern-vekter unngår erstatningskrav

Vekteren som meldte i fra om at han var beskutt mens han jobbet på Blindern i Oslo, er funnet strafferettslig tilregnelig. Men han gjøres neppe erstatningsansvarlig for de voldsomme samfunnskostnadene som politiaksjonen medførte.
Av Even Rise
Publisert 30.11.2016 08:08

Hovedforhandling mot vekteren er berammet 15. mai. Den alvorlige tiltalen ble tatt ut denne måneden.

– I kjølvannet av hendelsene som skjedde en natt tidlig i august for snart halvannet år siden, er det gjennomført en judisiell observasjon av mannen. Denne konkluderer med at han er strafferettslig tilregnelig. Funn i observasjonen for øvrig ønsker jeg ikke å si noe om før under den kommende rettssaken, sier politiadvokat Kari Kirkhorn.

Det hele startet med at vekteren varslet om at han var blitt beskutt, og at de som sto bak hadde løpt fra stedet. Det skulle også være etterlat en mystisk gjenstand i universitetsområdet på Blindern.

Han har erkjent falsk anmeldelse og falsk forklaring, samt at det var han selv som løsnet skudd med en startpistol. Den mystiske gjenstanden karakteriseres av politiet som bombelignende, og at den derfor var egnet til å fremkalle frykt. Dette nekter vekteren for, men han erkjenner å være den som plasserte gjenstanden på det aktuelle stedet.

Episoden skjedde mellom klokka to og tre på natta. Store deler av universitetsområdet måtte holdes avsperret frem til klokka 11.30 påfølgende dag.

I tillegg til at Oslo-politiet satte krisestab og rykket ut med et mannskap av en betydelig størrelse, ble også politiets bombegruppe engasjert. Til og med Justis- og beredskapsdepartementet økte beredskapen, og PST og Kripos iverksatte nødvendige tiltak. Det samme gjorde de øvrige utrykningsetatene. Ifølge vekterens forklaring var flere gjerningsmenn på frifot, noe som satte sitt preg på blålysetatenes innsats.

– Er det gjort beregninger på kostnadene knyttet til alle grepene som ble gjort i akuttfasen, og vil vekteren kunne bli stilt erstatningsansvarlig for hele eller deler av denne summen?

– Meg bekjent er det ikke gjort noen slik beregning, og det er per nå konkludert med at vi ikke vil kreve noen slik erstatning. Samtidig er dette forhold som kan vurderes i tiden frem mot hovedforhandling, sier Kirkhorn.

Tiltalen, som er tatt ut av Statsadvokatene i Oslo, handler om trusler som var skikket til å fremkalle alvorlig frykt (den bombelignende gjenstanden), falsk anmeldelse (varslet politiet med påstand om å ha blitt skutt, og forklarte seg på nytt etter å ha blitt innlagt på sykehus for undersøkelser og behandling av skader ), misbruk av nødtelefon og bæring av skytevåpen uten aktverdig grunn.

Først i høst ble siste avhør med vekteren gjennomført. Da ble han konfrontert med en rekke funn som etterforskerne har gjort.

– At etterforskningen har tatt så lang tid, er ikke tiltaltes skyld. Det er ulike forhold i politiet som har gjort at avhør er blitt utsatt gang etter gang. Derfor er det sannsynlig at det både vil bli påstått, og innvilget strafferabatt som følge av tidsbruken i denne etterforskningen, sier politiadvokat Kari Kirkhorn.

– Tiltalte har aldri ment å true eller skremme, men erkjenner alt det faktiske, sier advokat Trygve Staff til VG. Han forsvarer vekteren.

Rett etter hendelsen på Blindern uttalte vekterens arbeidsgiver Nokas at de var overrasket. Konsernsjef Heine Wang omtalte hendelsen som en personlig tragedie.

Etter cirka en uke i varetekt ble vekteren løslatt mot politiets vilje.

Vekteren hadde også to ganger før den siste hendelsen på Blindern meldt fra til politiet om angrep mot seg selv. Cirka et år tidligere skal han både ha blitt knivstukket og utsatt for blant annet elektrosjokkvåpen og kvelningsforsøk med tau, også det på Blindern. Politiet har avhørt han om de tidligere episodene, men har ut fra vekterens forklaringer ikke grunn til å forfølge ham for noe straffbart i den forbindelse.