Du er her

Blanke ark for sikkerhetsanbud på Torp

Etter klagebehandlingen i kjølvannet av anbudskonkurransen om sikkerhetstjenester ved Torp Sandefjord Lufthavn, er det nå bestemt at det iverksettes en helt ny anbudsrunde.
Av Even Rise
Publisert 31.10.2017 16:55

– Anbudskonkurransen offentliggjøres i løpet av noen få dager, sier administrerende direktør Gisle Skansen i Sandefjord Lufthavn AS, selskapet bak Torp Sandefjord Lufthavn.

Securitas har gjennom mange år utført sikkerhetskontroll og andre vakttjenester ved flyplassen i Vestfold.

Skansen ønsker ikke å si noe om hvilke leverandør som ble tildelt oppdraget etter at den opprinnelige anbudskonkurransen i høst, og han vil heller ikke si noe om hvem som klagde.

– Jeg kan ikke uttale meg om detaljer, men bekrefter at vi nå starter med «blanke ark og fargestifter til». Etter at det først ble utpekt én vinner, ble det fra andre aktører hevdet at enkelte elementer i konkurransegrunnlaget var uklare. Vi behandlet klagen, og en helt ny anbudsrunde ble bestemt iverksatt, sier Skansen.

Oppdraget skulle i utgangspunktet ha startet ved årsskiftet. Det er det nå ikke mulig å få til, noe som i praksis innebærer at Securitas fortsetter sin gamle leveranse inntil videre etter den tid.

– Hva koster det flyplassen å gjennomføre en helt ny anbudskonkurranse?

– Det koster det det koster, men dette er noe vi gjør med egne ressurser og utgiftene blir derfor ikke veldig store. Men, det er klart at anbudskonkurranser er krevende både for oppdragsgiver og den som skal utarbeide tilbud, sier Skansen.

Torp Sandefjord Lufthavn er en av Norges største lufthavner, og har i år hatt vekst i antall reisende sammenlignet med i fjor. Da reiste 1.455.122 personer via Vestfold-flyplassen. Etter årets første ni måneder var antallet oppe 1.486.114. Skansen sier at prognosen for 2017 er tett oppunder to millioner reisende.

Sandefjord Lufthavn AS eies av Vestfold fylkeskommune (43,3 prosent), Sandefjord kommune (43,3 prosent) og Vestfold Flyplass Invest (13,5 prosent).