Du er her

Bergen Havn velger Securitas

Securitas skal de neste årene ivareta sikkerheten i Bergen Havn. Nye tekniske løsninger er en av årsakene til at ISPS-havnen bytter sikkerhetsleverandør.
Av Even Rise
Publisert 28.11.2018 13:18

Avtalen som nå er inngått mellom Bergen Havn og Securitas, gjelder for to + to år. I anbudskonkurransen ble pris vektet med 80 prosent og løsningsforslag med 20 prosent.

Oppdraget starter 1. januar. Da vil Nokas, som har hatt oppdraget siden 2013 da de arvet det i forbindelse med kjøpet av G4S, overlate området til Securitas.

– Vi skal bli en moderne, digitalisert og fremtidsrettet havn, og vil i stor grad stå for de nye tekniske løsningene selv. Securitas skal bistå oss i denne utviklingen. Vi ser frem til å innlede ett tett og godt samarbeid med dem, sier maritim leder Christian Hafstad i Bergen Havn.

I utlysningen av anbudet ble det lagt vekt på hvordan den nye teknologien skal bidra til bedre sikkerhet og en mer effektiv og rasjonell gjennomføring av vektertjenesten. Utover tradisjonelle vektertjenester omfatter avtalen adgangskontroll, overvåking og tilsyn knyttet til ISPS-vakthold med spesialutdannede vektere.

– Som en av Europas største cruisehavner er Bergen Havn er en svært spennende kunde for oss, sier avdelingssjef Reidun Helle i Securitas i Bergen.

– Avtalens verdi er på maksimalt åtte millioner kroner årlig, men avhenger av faktisk brukte timer, sier Christian Hafstad.

(ISPS står for International Ship and Port Facility Security).

Faktaboks

Om Bergen Havn

Bergen Havn er Norges nest største havn, og en av de største cruisehavnene i Europa.

Selskapet Bergen og Omland Havnevesen (BOH) ble opprettet i 1990, og eies av de 11 kommunene Bergen, Askøy, Austrheim, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden.

De viktigste oppgavene til Bergen havn er å fremme sjøtransport og å forvalte, drifte og utvikle havneområdene. Selskapet eier og drifter en stor mengde næringseiendom i Bergen sentrale havn, på Mongstad, Vardetangen og Flesland.

Bergen havn jobber aktivt med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for en grønnere havn.

(Kilde: Pressemelding).