Du er her

Avslørt i tinghusets sikkerhetskontroll

Tenåringen som ble tatt med kniv på vei inn til sin egen hovedforhandling, må forberede seg på en ny rettssak. Avsløringen skjedde kun tre kvarter etter at den obligatoriske sikkerhetskontrollen trådte i kraft i Oslo tinghus.
Av Even Rise
Publisert 06.07.2017 14:55

Politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt bekrefter at knivbeslaget er etterforsket, og at det fra påtalemyndighetens side ses alvorlig på bæring av kniv på offentlig sted.  

Det var klokka 08.00 4. mai at sikkerhetkontrollen, tilsvarende den som er på flyplasser, ble innført i Oslo tinghus. Allerede klokka 08.45 skjedde det første alvorlige beslaget. Sikkerhetssjef Frode Wold roser sikkerhetskontrolløren fra Securitas som oppdaget den foldbare kniven i kredittkortformat, samt hvordan vedkommende håndterte situasjonen sammen med sine kolleger og tinghusets egne sikkerhetsfolk.

– Kniven var formet som et bankkort. Et syltynt, men svært skarpt knivblad var felt inn i «kortet» og kunne skyves ut. Samtidig var det mulig å brette ut deler av «kortet» slik at man fikk et skjefte å gripe rundt. Det hersker ingen tvil om at dette var en kniv forsøkt kamuflert som noe annet. Derfor er det det god grunn til å tro at den var beregnet for kriminelle handlinger, sier Wold til Aktuell Sikkerhet.

– Strafferammen for bæring av kniv på offentlig sted er bøter eller fengsel i inntil ett år. Satsen ved førstegangsovertredelse i Oslo er på bot på 8.000 kroner, sier Oda Karterud.

Rettssaken hvor den mindreårige tenåringen møtte som tiltalt for voldsutøvelse den dagen som sikkerhetskontrolløren avslørte kniven hans, endte med ungdomsstraff. Gjennomføringstiden ble satt til seks måneder.

Utover den nevnte kniven, ble det den første måneden med sikkerhetskontroll i Oslo tinghus ikke gjort beslag som resulterte i politianmeldelse.