Aktuell Sikkerhet

Valideringskode på debattsidene

Vi ønsker at debattsidene våre skal være en seriøs arena for faglige råd og diskusjoner, derfor ønsker vi å verne oss mot useriøse aktører og spaminnlegg.

 Vi ønsker å ha en lav terskel for deltakelse på våre sider, derfor har ikke vi forhåndsgodkjenning av innleggene. Vi mener at dette fører til levende debattsider hvor det er lett å delta med sine meninger, råd og synspunkter.

 For å forhindre spamroboter i å ødelegge kommentarfeltene, har vi derfor lagt ut enkel valideringskode, for å sørge for at det bare er mennesker som kan legge inn tekst på debattsidene.

 Fyll ut feltet med tegnene du ser i ruten og send inn ditt innlegg.

 Dette forhindrer som sagt automatisk innsending av tekst på debattsidene, men det kan hende at dere likevel opplever innlegg som enten er spam eller av useriøs art som er lagt inn manuelt på sidene.

 Vi gjør vårt beste for å overvåke aktiviteten på debattsidene, men hvis dere mener at et innlegg bør fjernes, ber vi dere om å varsle oss om dette.

 God debatt!

 Vennlig hilsen redaksjonen