Aktuell Sikkerhet

Leder fra papirutgaven

Pris vs ansattes sikkerhet

LEDER: En mobilvekter i Oslo ble i slutten av november angrepet av minst to gjerningsmenn som var utstyrt med elektrosjokkpistol, kniv, tau og dirkeutstyr. Overfallet og våpenbruken var så brutalt at vekteren måtte kjøres til sykehus etter å ha mistet bevisstheten.

Les mer »

Nedslående i dobbelt forstand

LEDER: Politidirektoratet mener det foregår omfattende juks med vekterutdanningen. De har derfor startet en granskning som i første omgang innebærer innrapportering fra utdanningsbedriftene med detaljert dokumentasjon om gjennomførte kurs, hvem som har deltatt og hvilke instruktører som er brukt

Les mer »

Kjempet og vant viktig posisjon

LEDERARTIKKEL FRA SISTE UTGAVE AV AKTUELL SIKKERHET:

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har gjennom snart 40 år jobbet målrettet og effektivt med forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet.

Les mer »

Banebrytende!

Det er betegnelsen politioverbetjent Martin Strand bruker om samarbeidsprosjektet som er etablert mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

Les mer »

– Skremmende

Fra Aktuell sikkerhet 5/2013: «Fortsatt er minst 84 av 100 sjefer altfor sløve når det gjelder sikkerhet.»

Les mer »

Personopplysningsloven må endres

Fra Aktuell sikkerhet 4/2013: «Det er ikke tvil om at enkelte tjenester som Datatilsynet mener går på personvernet løs, er tjenester som bidrar til oppklaring av et betydelig antall vinningsforbrytelser rundt i hele Norge.»

Les mer »

Loven er ikke klar nok

Fra Aktuell sikkerhet 3/2013: «Vi skal ikke påstå at politiet er illojale mot det nye lovverket, men mener mange i etaten er mindre interesserte.»

Les mer »