Aktuell Sikkerhet

Leder fra papirutgaven

Nedslående i dobbelt forstand

LEDER: Politidirektoratet mener det foregår omfattende juks med vekterutdanningen. De har derfor startet en granskning som i første omgang innebærer innrapportering fra utdanningsbedriftene med detaljert dokumentasjon om gjennomførte kurs, hvem som har deltatt og hvilke instruktører som er brukt

Les mer »

Kjempet og vant viktig posisjon

LEDERARTIKKEL FRA SISTE UTGAVE AV AKTUELL SIKKERHET:

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har gjennom snart 40 år jobbet målrettet og effektivt med forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet.

Les mer »

Banebrytende!

Det er betegnelsen politioverbetjent Martin Strand bruker om samarbeidsprosjektet som er etablert mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

Les mer »

– Skremmende

Fra Aktuell sikkerhet 5/2013: «Fortsatt er minst 84 av 100 sjefer altfor sløve når det gjelder sikkerhet.»

Les mer »

Personopplysningsloven må endres

Fra Aktuell sikkerhet 4/2013: «Det er ikke tvil om at enkelte tjenester som Datatilsynet mener går på personvernet løs, er tjenester som bidrar til oppklaring av et betydelig antall vinningsforbrytelser rundt i hele Norge.»

Les mer »

Loven er ikke klar nok

Fra Aktuell sikkerhet 3/2013: «Vi skal ikke påstå at politiet er illojale mot det nye lovverket, men mener mange i etaten er mindre interesserte.»

Les mer »

Bransjen vokser

Fra Aktuell sikkerhet 1/2013: «Det er et faktum at sikkerhetsbransjen neppe ville vært der den er i dag uten bombeattentatet mot Regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya.»

Les mer »

Posisjonerer seg som aldri før

I forrige utgave av Aktuell Sikkerhet touchet vi så vidt innom resultatet av en pågående og heftig flørt mellom blant annet politiet og den private sikkerhetsbransjen. En flørt som forhåpentligvis vil styrke og revolusjonere samarbeidet dem i mellom, i retning av faste og varige selvfølgeligheter.

Les mer »