Aktuell Sikkerhet

Leder fra papirutgaven

En god begynnelse

Det var mange som satte kaffen i vrangstrupen under jubileumsmiddagen til Norsk Sikkerhetsforening nylig. Der benyttet nemlig Petter Christensen (president 89-90) sin taletid til å hevde at aktivitetsinnholdet i Nosif har stagnert.

Les mer »

Det må tenkes helhetlig

LEDER: Politiet i Oslo ser det som svært viktig å bli bedre kjent med sikkerhetsbransjen, og spesielt de som er representert i ordensvakt-segmentet. Derfor er antall stillinger i gruppen «Etterretning Uteliv Oslo» på Sentrum politistasjon tredoblet.

Les mer »

Pris vs ansattes sikkerhet

LEDER: En mobilvekter i Oslo ble i slutten av november angrepet av minst to gjerningsmenn som var utstyrt med elektrosjokkpistol, kniv, tau og dirkeutstyr. Overfallet og våpenbruken var så brutalt at vekteren måtte kjøres til sykehus etter å ha mistet bevisstheten.

Les mer »

Nedslående i dobbelt forstand

LEDER: Politidirektoratet mener det foregår omfattende juks med vekterutdanningen. De har derfor startet en granskning som i første omgang innebærer innrapportering fra utdanningsbedriftene med detaljert dokumentasjon om gjennomførte kurs, hvem som har deltatt og hvilke instruktører som er brukt

Les mer »