Du er her

16 av 100 sikkerhetskopierer aldri

Det fremkommer urovekkende tall om folks forhold til datasikkerhet i en rapport som Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) snart sluttfører. Den viser at kun 40 prosent alltid, eller som regel, undersøker om nettsiden de skal inn på er trygg. Undersøkelsen avslører også at 16 prosent av alle nordmenn aldri sikkerhetskopierer, og at 12 prosent ikke har peiling på om de sikrer dataene sine i det hele tatt.
Av Even Rise
Publisert 28.09.2017 10:48

Nasjonal Sikkerhetsmåned - kjempedugnaden som fremmer datasikkerhet i blant annet mindre bedrifter og i de tusen hjem - ble sparket i gang i dag. Peggy S. Heie brukte blant annet anledningen til å takke alle som bidrar i den sjuende nasjonale sikkerhetsmåneden som arrangeres i Norge. Hun er administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som er hovedarrangør av #sikkerhetsmåned.

Selv om norske virksomheter stadig blir mer oppmerksomme på sikkerhetsutfordringer ved bruk av IKT, er det ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mye å rette på i et trusselbilde som endres raskt. Det kom frem da assisterende direktør Anette Tjalberg under åpningen av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2017 presenterte sin nye rapport "Helhetlig IKT-risikobilde 2017".

Inviterer til nasjonal digital dugnad

– Nasjonal Sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad for å gi økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Den skjer samtidig i en rekke europeiske land, og blir formelt koordinert fra EU. I tillegg til en rekke seminarer og andre arrangementer, har vi i samarbeid med blant annet myndighetene utarbeidet et opplæringsprogram med mål å redusere den digitale sårbarheten i Norge. I fjor gjennomførte mer enn 426 000 ansatte dette e-læringsprogrammet, sier  Peggy Heie i NorSIS - Det uavhengige ekspertorganet som koordinerer den digitale dugnaden.

Det var statssekretær Anette C. Elseth (FrP) fra Justis- og beredskapsdepartementet som sto for den offisielle åpningen.

Målrettet spionasje og flere løsepengeviruskampanjer

I NSMs overordnede vurdering av det helhetlige IKT-risikobildet akkurat nå, fremgår det flere punkter som det ifølge NorSIS er verdt å merke seg:

  • NSM registrerer et jevnt trykk av målrettede digitale spionasjeoperasjoner fra fremmede makter mot norske virksomheter.
  • De store løsepengeviruskampanjene som tidligere i år skapte store konsekvenser for virksomheter og samfunnsfunksjoner forventes å fortsette. Ifølge NSM vil de i enda sterkere grad kunne treffe Norge, også med nye metoder og sårbarheter.
  • NSM forventer også at e-post som angrepsmetode og økningen i målrettede e-poster med skadevare til privatpersoner vil vedvare. Dette vil få store konsekvenser for samfunnet.
  • NSM uttrykker også bekymring for tjenesteutsettelse av IKT-tjenester. Dette kan medføre økt risiko på grunn av redusert kontroll over store mengder nasjonale data.

– Alle disse temaene blir tatt opp i løpet av den neste måneden. Norske virksomheter har med andre ord en unik mulighet til å benytte seg av de mange aktivitetene og tilbudene som vi og våre samarbeidspartnere legger til rette for under Nasjonal Sikkerhetsmåned, sier Heie.

Fersk NorSIS-undersøkelse påpeker faren for digitalt klasseskille

NSM påpeker også i sin rapport at det fremdeles er mye å gå på når det gjelder teknisk vedlikehold og sikkerhetsoppdatering av IKT-produkter. Manglende tilgjengelighet på sikkerhetskompetanse gjør Norge mer sårbart digitalt.

Den ferske undersøkelsen som ble nevnt innledningsvis, som NorSIS er i ferd med å sluttføre, viser også at det danner seg et digitalt klasseskille i Norge. Funn fra undersøkelsen ble presentert av seniorrådgiver Bjarte Malmedal.

– Vi finner en klar sammenheng mellom interesse for teknologi og IT og hva folk kan og gjør for å være trygge på nett. De som er interessert, lærer oftere av fageksperter og gjennom egen prøving og feiling. Høyere kunnskapsnivå gir med andre ord en sikrere nettatferd. Våre funn viser også at det er en tydelig forskjell mellom kjønnene, der gutter og menn er vesentlig mer interessert i dette enn det jenter og kvinner er. Dette kan føre til et klasseskille. Dette er det viktig å ta høyde for i blant annet utdanningsløpet, oppsummerer Heie.

De kriminelle leter etter den svake linken

KPMG, ved leder for cyber security services Arne Blystad Helme, la samtidig frem en lederundersøkelse som viste at hele 1 av 3 norske toppledere fremdeles mener at deres virksomhet ikke er godt nok rustet til å håndtere cybersikkerhet.

Også bankenes infrastrukturselskap, Bits, sin administrerende direktør Eivind Gjemdal, holdt et innlegg om individet som hackernes enkleste angrepsmål. Bare i fjor ble det rapportert hele 294 millioner norske kroner i tap som følge av den såkalte CEO-svindelen.

NorSIS administrerende direktør, Peggy Heie, oppfordrer alle til å være med og bidra i Nasjonal Sikkerhetsmåned.

– Informasjonssikkerhet handler ikke bare om hva alle andre gjør, men vel så mye om hva hver enkelt gjør. Internett er summen av alle som er koblet opp. Finner de kriminelle den svake linken, kan denne utnyttes for å skade andre, sier Heie.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen avsluttet åpningen av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2017 med foredraget "Cyberlandet", hvor han blant annet fortalte om det gode forholdet Oppland fylkeskommune har med NorSIS og aalle de andre datasikkerhetsinstitusjonene som er i distriktet.