Du er her

110-prosjektet ble suksess for Omsorgsbygg

Økt sikkerhet for bygg og brukere er resultatet etter at Omsorgsbygg Oslo KF valgte automatisk brannalarmoverføring med kontinuerlig overvåking fra AddSecure.
Av Even Rise
Publisert 20.11.2017 11:05

– Vi vil hele tiden forbedre oss, og lar ikke overvåkingen bli en sovepute for ytterligere brannreduserende tiltak.

Det sier Hugo Haug, brannteknisk rådgiver og fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF.


Brannteknisk rådgiver/fagansvarlig Hugo Haug i Omsorgsbygg Oslo KF (foto: Even Rise)

Da bygninger og eiendomsmasse fra 15 bydeler og en rekke etater ble samlet i det nye kommunale driftsforetaket i 2004, var det store variasjoner og liten oversikt over alarmanleggene. Kun et fåtall bygg hadde direkteoverføring til brannvesenet, og i foretakets oppstartsfase ble ikke dette viet særlig stor oppmerksomhet.

– Så ille var det. Omsorgsbygg hadde ingen samlet oversikt over installasjonene som eksisterte, eller systemer for å sikre at de fungerte som de skulle. Dette, og hvilket ansvar bygningseiere faktisk har når det gjelder brannsikkerhet, ble meddelt ledelsen, sier Haug.

– Det ble bevilget nødvendige midler og vi hadde i 2009 en anbudskonkurranse, for deretter å få gjennomført «110-prosjektet» de to påfølgende årene. AddSecure ble valgt. Etter en innkjøringsperiode er respekten for brannalarm økt hos brukerne, og unødige alarmer er kraftig redusert, legger han til.

Omsorgsbygg har cirka 900.000 kvadratmeter fordelt på 1.200 bygg på cirka 650 eiendommer. På disse står det helsebygg (sykehjem), barnehager, omsorgsboliger, brannstasjoner, legevakt og kontorbygg. Omsorgsbyggs visjon er «Bedre bygg – bedre liv».

Mobil- og IPnett

Etter at de fleste byggene i Omsorgsbygg er blitt tilknyttet AddSecure sin alarmoverføringstjeneste, er Omsorgsbygg blitt selskapets største brannalarmkunde. Denne posisjonen har åpnet for dialog og mulighet til å påvirke produktutviklingen hos AddSecure.

– Vi formidler og overvåker kontinuerlig kommunikasjonen mellom alarmanleggene og mottaket for alarmene. Et eventuelt kommunikasjonsbrudd eller andre hendelser vil umiddelbart vises hos ansvarspersoner i Omsorgsbygg, sier Arild Roel som er løsningsansvarlig brann i AddSecure.

– Overvåkingen skjer via mobilnettet og IP-nettet. Teknologien sørger for en tjenestekvalitet som normalt ikke er tilgjengelig i mobilnettet. Vi kan dokumentere en gjennomsnittlig oppetid på mobilnettet de siste 12 månedene på over 99,9 %, en situasjon som var utopi i det gamle kobbernettet.

Signalene går fra senderen ute på objektet og til vår server. Der er det blant annet programmert til hvilket mottak alarmen skal sendes til, legger han til.

Betaler ekstra

– Vi valgte kontinuerlig overvåking fordi mange av byggene våre står ubemannet på nattestid, i helger og ferier. Brannsikkerhet handler ikke bare om mennesker, men også eiendomsmasse. Derfor prioriterer vi å betale litt ekstra for kontinuerlig overvåking. God overvåking og gode anlegg er viktig. Det skal ikke mye til for å tjene inn igjen driftskostnadene knyttet til overvåkingen. En brann på ett rom kan av sikkerhetshensyn kreve stenging av et helt bygg. En brann endrer hverdagen til utrolig mange personer. Det er mye følelser og logistikk, blant annet med midlertidige erstatningslokaler, sier Haug.


Brannteknisk controller Bente Stav i Omsorgsbygg Oslo KF (foto: Even Rise).

 – Rask og sikker alarmoverføring er også svært viktig i bygg hvor brukerne har behov for assistanse under rømning, legger brannteknisk controller Bente Stav i Omsorgsbygg til.

 

Foroverlent

«110-prosjektet» har sørget for utskifting og oppgradering av alarmanlegg, nøkkelsafer er på plass og samtlige installasjoner er fotodokumentert. Det absolutte flertallet av alarmsendere varsler brann, men noen er også rene innbrudd- og heisalarmer. All status vises hos Omsorgsbygg i en webapplikasjon fra AddSecure med rød (alarm), gul (feil) eller grønn (normal) markering.

– Vi har klart å etablere et godt omdømme med vår foroverlente holdning til brannsikkerhet. Samtidig vet vi at det skal lite til for å rive det ned igjen. Vi må hele tiden være skjerpet. Alle er innforstått med at vi hver eneste dag er en dag nærmere en alvorlig brann, og når den kommer skal vi kunne svare for oss, sier Haug.

Arild Roel antyder at det hver eneste dag, bare i Oslo by, vises feilmelding på brannvarslingsanlegg uten at noen tar tak i problemet. Mange får en aha-opplevelse når sannheten kommer på bordet.

– Da Omsorgsbygg investerte i overvåking av sine alarmsendere, oppdaget de feil og mangler de aldri hadde sett. Mange fikk en aha-opplevelse da sannheten kom på bordet. Med kunnskap og dokumentasjon er det mulig å sette inn brannsikkerhetstiltak, sier Roel.

– Vi hadde vi fire branner i 2015, men ingen alvorlige – og det var for oss et «godt» år. I et normalår kan det være ti til tolv, hvorav fire-fem er store. Uten tidlig deteksjon og alarmoverføring måtte noen ha oppdaget branntilløpet og varslet brannvesenet – og skadene ville trolig blitt langt større enn hva vi opplever i dag, sier Haug.

(Denne reportasjen er gjengitt fra papirutgaven av Aktuell Sikkerhet, 01-2017)


Arild Roel, løsningsansvarlig brann i AddSecure (foto: Even Rise)