Du er her

– Disse ranerne ville neppe blitt tatt uten Skan-kontrolls analyser

To polakker sitter varetektsfengslet etter et grovt ran med skytevåpen i Rygge i fjor høst. – Uten avgjørende bevismateriale fra Skan-kontrolls analysetjeneste, ville ranerne neppe blitt tatt, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit som leder Grenseløs.
Av Even Rise
Publisert 04.09.2013 11:00

Uten Skan-kontrolls hjelp, tror politiet at dise to ranerne ikke ville blitt tatt. (Foto: Politiet)

– Ranet mot Rema 1000 i Rygge er bare ett av mange eksempler der politiet neppe hadde funnet gjerningsmennene uten Skan-kontrolls analyser. Måten selskapet jobber på finnes det ikke ressurser til i politiet, legger Kostveit til.

I går ble det kjent at Datatilsynet ikke er fornøyd med hvordan Skan-kontroll håndterer personopplysninger. Selskapet har gjennom en foreløpig rapport fått pålegg om en lang rekke forbedringer. Det er også varslet et overtredelsesgebyr på 600 000 kroner. Administrerende direktør Jørn Cato Olsen uttaler til Aktuell Sikkerhet at analysetjenesten deres er truet dersom Datatilsynets lovtolkning blir stående.

Analysetjenesten deres er svært anerkjent, og resultatene fra dette arbeidet blir brukt av politiet som bevis i en rekke straffesaker. Spesielt gjelder dette saker som utføres av mobile vinningskriminelle, men også i andre sammenhenger.

– Jeg beklager sterkt at Datatilsynets lovtolkning kan komme til å ramme Skan-kontrolls analysetjeneste. De er med på å bidra til å holde politiets oppklaringsstatistikk oppe. Mobile kriminelle opererer nemlig over store områder på tvers av politidistriktene, noe som innebærer at vår ressurssituasjon hindrer skikkelig oppfølging. Derfor er analysejobben fra Skan-kontrolls side avgjørende i den forstand at de leverer oss ferdige ”pakker” med bevismateriell. Disse kan vi nærmest gå rett til domstolen med, sier Kostveit. 

Skan-kontrolls operasjonssentral, hvor mye av analysearbeidet foregår, får også kritikk av Datatilsynet. (Foto: Even Rise)

”Pakkene” han sikter til, beskrives godt gjennom jobben Skan-kontroll gjorde etter Rema-1000-ranet i Rygge i fjor høst. Det eneste politiet satt igjen med av spor da ranerne hadde forduftet, var overvåkingsbilder av to maskerte mennesker som var bevæpnet.

– I motsetning til hva vi i politiet hadde kapasitet til, gjennomførte Skan-kontroll en sammenligning av ransbildene med overvåkingsbilder fra andre steder hvor det også var begått kriminalitet. I dette tilfellet fant de overvåkingsbilder av to menn med lik bekledning, som da nasket fra en annen butikk i et annet fylke. Denne gangen var de imidlertid ikke maskerte, og vi visste plutselig hvem vi lette etter i ranssaken, sier Kostveit.

– En slik sammenligning ville aldri vi i politiet gjort i en slik type sak. Det ville blitt som å lete etter nåla i høystakken. Skan-kontroll henter opplysninger fra et nettverk som strekker seg over hele Norge. De gjør en uvurderlig jobb som bidrar til at vi blir i stand til å drive den kampen vi gjør mot mobile vinningskriminelle. Hele samfunnet er tjent med den innsamling, systematisering og analysering Skan-kontroll bidrar med. De dokumenterer straffbare forhold. Jeg håper de får fortsette med det også i fremtiden, legger han til.

Dette skrev Aktuell Sikkerhet om Datatilsynets rapport, som også inneholdt kritikk og overtredelsesgebyr mot Securitas.

Her finner du lenke til en reportasje som Aktuell Sikkerhet tidligere har hatt opp Skan-kontroll.

"